LASKAVÍ ČTENÁŘI

 

RIDOLFO CAPO F. OF CAGLI

 

Není mým záměrem zdržet vás nicotnými, okázalými a skvostnými slovy, při tom, když vám doporučím zaobírat se profesí použití zbraní. Ta je vychvalována pro svůj původ a podstatu, protože je vznešená a sama velmi vážená, velikostí a statečností těch, kteří nosí rapír u boku s důstojností. Mezi nimi dnes skvěle a zářivě vyniká nejvíce Pan Silvio Piccolomini, velký převor řádu rytířů Svatého Štefana v Pise, generál dělostřelectva a pán komory Vaší jasné výsosti. Proto není obeznámený pouze s podivuhodnými přednostmi rapíru, ale také s každým jiným rytířským uměním, jak také jeho hrdinské činy provázené těmito způsoby, ku všeobecnému úžasu všech, zřetelně ukazují. Nicméně, vrátím-li se k rapíru, musím říci, že je nejvznešenější, nade všemi ostatními zbraněmi. V jeho ovládání je, mezi veškerým šermířským uměním, nejvíce čestnosti použití. Z toho důvodu není nošení zbraně samo o sobě uměním a není pro nikoho, kdo dělá podstatný rozdíl mezi mužem dočista chrabrým a mužem hanebným, či zbabělým. Avšak rozhodně je šerm profese, která lidem umožňuje poznání, jak zbraň chrabře použít při legitimní obraně sebe a jejich země, což nikdo nemůže provádět opravdu se ctí, aniž by se pokorně nepodrobil zákonitostem a pravidlům disciplíny umění šermu, vybroušením způsobů (také při šermu), zušlechtěním a zvýrazněním svých hodnot a navrácením se do výše jeho plné dokonalosti (šermu). Z toho důvodu, je tato nauka tolik chvályhodná a vážená a bylo by dosti zbytečné plýtvat prací při líčení všech jejích znamenitostí, neboť nevěřím, že bych mohl být pokárán za to, že se držím stručných termínů, neselhávajících a správně popořadě rozepsaných, vyhýbaje se ponejvíce nepřehlednosti a temnotě zmatku, klamání a nejistotě právě tak, jako zbytečné a ambiciózní rozvláčnosti. Nyní, v souladu se znalostí mých silných a slabých stránek, nepředpokládám, že budu mít štěstí úspěchu při každé reakci na horlivost mé žhavé touhy a tedy spoléhám na to, že má poctivá a srdečná práce není vykonána zbytečně. Skláním se před vzorem těch přede mnou, kteří pojednávali o stejném subjektu a kteří jsou považováni za ty virtuosy, díky kterým k nám sestoupila přízeň všech tří Grácií (Grácie se vyskytují v mytologii římské a řecké (( zde jsou nazývány Charitkami)). Jsou považovány za dárkyně půvabu, krásy a potěšení.). Pevně doufám, že toto mé, ponejvíce pravdivé a jasné poučení (toto dílo), nebude mít za následek nic jiného, než užitek a vaši oblibu, neboť pro mě je to kousíček toho roztomilého, jemného moudra skrytého ve skutečné slávě, s těmi milými, vděčnými stavy duše a vždy je mi potěšením dvorně je představit komukoliv, neboť setrvávají ve službách úctyhodných.