O ŠERMU A JEHO DEFINICI

24. Šerm je umění obrany s rapírem (opět vztaženo na zbraň použitou v této knize).
25. Je to umění, neboť je souhrnem pravidel, která jsou vždy platná a pravdivá, správně uspořádaná a prospěšná občanskému konání.
26. V pravidlech šermu je uspořádaná pravda. Neměla by být měřena jakoukoliv nevědomostí a neznalostí těch, kteří píší a poučují, že stačí dlouho používat zbraň kterou máte namísto toho, abyste používal scienza (nauku, či vědu, myšleno nauku o šermu). Proto většinu času, který tito odůvodňují jako smysluplnou substanci, tedy podstatu, matou se pošetile lichocením, míchají jedno s druhým, skáčí ze sloupu na větvičku (podřezávají si pod sebou větev), avšak sami se posuzujíce, jsou omezeni na pravdu vlastní Natury.
27. Užitečnost se projeví, neboť o metodě učením difesa (obrany), která je přirozeně velmi správná a poctivá, nemůže být pochyb, neboť přináší nejvyšší podporu lidskému životu a z toho důvodu jsou její účinky zřetelně viditelné. Poněvadž rapír je zbraní vhodnou k obraně ve správné vzdálenosti, ze které může jeden, či druhý útočit zcela přirozeně, můžeme pochopit, že bojovníci, kteří téměř vždy zůstanou v obraně, se zřídka kdy ujmou útoku, i když by byl útok jejich poslední záchranou života, jestliže mají zbraň nepřiměřenou, to jest, buč delší, nebo kratší než vyžaduje přirozená obrana a takové (zbraně) by se nikdo neměl chopit.
28. Účelem šermu, který jej separuje od všech ostatních věd, je dobrá ochrana, avšak za použití rapíru.