O MENSUŘE

40. Do teď jsme pojednávali o první části, ze které se skládá umění šermu a to o znalosti rapíru. Nyní začneme pojednávat o druhé části, to jest jeho ovládání.
41. Ovládání rapíru je druhou částí šermu. Bude ukázána metoda ovládání rapíru a jeho příprava k obraně. Samotná obrana, příprava a prvotní manipulace rapírem, uvede bojovníky do správné vzdálenosti a do vhodné pozice těla, s ohledem na včasnou obranu. Tato má dva elementy. První (element) je vážen skrz misura (mensuru) a tempo.
42. Druhý (element) ošetřuje uspořádání končetin dotyčné osoby.
43. Mensura je vzata z jisté vzdálenosti jednoho a druhého bodu (originál mluví o termine, tedy hranicích). Například, v umění šermu, je tato dána vzdáleností ležící mezi hrotem mého rapíru a soupeřovým tělem a tato mensura pak může být misura larga, nebo misura stretta. Krom toho je dána také něčím vhodným k měření řečené vzdálenosti při samotném šermu, to jest přirozeně rukou, která změří všechny vzdálenosti. Cvičení této dovednosti musí brát v úvahu všechny situace a podmínky, které lze očekávat při dosahování mensury
44. Misura je správná vzdálenost od hrotu mého rapíru k soupeřovu tělu a ze které jej mohu poranit. Právě řečeným, by se měly řídit všechny akce mého rapíru a obrana.
45. Misura stretta je (brána) z nohou, nebo pravé ruky. Mensura z nohy vychází z pie fermo (myšleno bez jakéhokoliv pohybu nohou, byť jenom naklonění nohou), nebo z "předklonění" nohou (kolena se posunou vpřed a tím se přenese i tělo).
46. Misura larga je, když mohu soupeře poranit s postupem pravé nohy a tato mensura předchází těsné mensuře (misura stretta).
47. Misura stretta in pie fermo je, když mohu poranit soupeře pouze předsunutím těla, nebo nohou v kolenou (chodidla pevně na zemi, tedy pie fermo).
48. Strettissima misura je, když můžete v misura larga poranit protivníka do jeho předsunuté a nekryté ruky dýkou, nebo rapírem, s levou nohou vzadu, přičemž pravou nohou doprovázíte útok.
49. První, to jest misura larga odpovídá tempu a půl, druhá (misura stretta), je odpovídající tempu jednomu a třetí (strettissima misura), představuje pouze mezzo tempo (půl tempa). Pokud jde o všechny tři vzdálenosti, v souladu s jejich délkou se hledá větší, nebo menší rychlost tempa. Vše řečené by mělo postačit, coby pojednání o mensuře. Nyní následuje nauka o tempu.