O OSOBĚ A V PRVNÍ ŘADĚ O HLAVĚ

61. Hlava je vpravdě hlavní věcí, při tomto cvičení a proto je umístěna na náležitém místě, neboť je to ona, která pozná mensuru a tempo. Z toho důvodu je nevyhnutelné její umístění na místě, kde může plnit funkci stráže a pozorovat krajinu na všech stranách okolo sebe.
62. Umístění hlavy in guardia (ve střehu) a při hledání mensury je správné, když tvoří společně s rapírem přímou linii. Takto uvidí oči každý klid (nehybnost) a pohyb rapíru, či těla soupeře a ihned budou vědět, na která místa útočit a která bránit. Hlava posazená na řečeném místě je proto schopna vrhat veškeré zrakové paprsky (raggi visuali) v přímé linii. Není dobré, když je hlava držena příliš vysoko, nebo velmi nízko, protože paprsky pak nejsou šířeny dobře ze všech stran a tak není možné být připravený vzít tempo, nebo mu uniknout.
63. Při pobývání ve střehu a při hledání mensury, spočívá hlava nad levým ramenem a při útoku se kloní nad rameno pravé.
64. Při pobývání ve střehu a při hledání mensury, se musí hlava stáhnout tolik, jak je to jen možné, a při útoku je potřeba tlačit hlavu vpřed, jak to jen půjde.
65. Při útoku se bude hlava dívat poněkud více z jedné strany než z té druhé, podle toho, zda je útok veden zevnitř, nebo vně, aby tak docházelo k jejímu krytí stran koše a pravé ruky.
66. Další polohy a pohyby hlavy, které jsou konány při passare, fuggire a scansar la vita, v různých druzích guardi a při nekonečném množství metod poraňování, nemohou být uznány jako dobré, neboť opouští linea dritta, o které jsem již mluvil a která prochází skrz boky mého těla a zároveň protíná soupeře a naopak vyvolávají linea obliqua, tu linii, která prochází mimo mé, nebo soupeřovo tělo z jedné, stejně tak jako z druhé strany, v souladu s pravidly a v závislosti na všech okolnostech (dané situace), které musí být při šermu měřeny (brány v úvahu).