O VITA, TEDY TĚLE

67. Ve střehu a při hledání mensury, musí být tělo ohnuté a svažující se šikmo vzad tak, že úhel, který dělá pravá noha je jen stěží zjevný, a levá noha (oproti tomu) vytváří úhel tupý, takže levé rameno je ve shodné linii s levou nohou a pravé rovnoměrně rozděluje mensuru nohou ve střehu na polovinu (je umístěno na polovině vzdálenosti mezi chodidly).
68. Při ferire, tedy poraňování, je tělo tlačeno vpřed, takže pravá noha vytváří tupý úhel vůči tělu a střed pravého ramene koresponduje se středem paty pravé nohy a středem stehna. Levá noha je nesena vpřed skrz linea obliqua, natažena takovým způsobem, aby se levé rameno dělilo o polovinu kroku, který je vykonaný (posune se o polovinu vzdálenosti mezi levou a pravou nohou při výpadu).
69. Když chce někdo útočit, musí tělo tlačit vpřed v linea dritta tak, aby byl rozdíl útoku zvenku nebo zevnitř závisel spíše na tom, odkud ten, či onen přijde, to jest, aby odcházel jen velmi málo z linea dritta.
70. Účelem sklánění těla je předně to, že takto jste více nataženi (prodlouženi)a více kryti. Takto se lépe střeží a brání partie, jež by mohly být zasaženy, neboť cíl, jenž je vzdálenější, je mnohem obtížnější zasáhnout a poranit. Krom toho také útoky dosáhnete dál, s větší rychlostí a silou. Proto také útoky vedené z větší vzdálenosti budou mnohem více bezpečné a dokonalé.
71. Nadto, ohnutí vita, tedy těla, při umísťování do guardi, hledání mensury a při útoku, lze taktéž považovat za jisté scanso, které odstraní rozlehlost možné zásahové plochy právě oním poklesnutím při ohnutí.
72. Zešikmení těla má být takové, aby se nevystavovala více jak polovina hrudi nejenom při umísťování do guardi a hledání mensury, ale také při ferire, to jest při poraňování (útoku). Když je vystaveno méně plochy hrudi, budou útoky a postupování vedeny o to více v linea dritta a když bude člověk odkrytý (tedy i narovnaný), unikne mu o to více temp a mensur (správných).
73. Ty, jenž mají v oblibě guardi a contraguardie a z nich konají stringere, z toho, vrchem, nebo spodem používají finte a contra finte, používají passe při postupu, také pomocí nohou užívají scansi a incrociate, (a pak) nevyhnutelně formují a pohybují tělem mnoha zvláštními cestami, které jsou dány šancí a nejednou úvahou jej (poté) pevně a správně formují, budeme muset odkázat na jiné autory.