O PAŽÍCH

74. V guardia a při hledání misura, by se měla pravá paže poněkud sklonit, aby její vrchní část byla položena v linea obliqua, tedy šikmo, snížená tolik, aby šel loket naproti tělu a korespondoval s (byl ve shodě, tj. nad) pravým kolenem. Předloktí musí být také staženo poněkud vzad a musí vytvářet (procházet) linea diritta, společně s čepelí rapíru.
75. V guardia a při hledání misura, by měla levá ruka zároveň s levým stehnem vyvažovat Vita, tedy tělo, protiváhou pravému stehnu a noze. Její vyšší část (parte superiore) bude natažená, aby korespondovala s levým kolenem (nad levým kolenem) a ohybem šla naproti levému boku. Její nižší část (předloktí a dlaň) bude částečně připravena podpořit úder při pohybu těla vpřed, který ale nesmíte přerušit.
76. Při útoku se ruka natáhne v linea dritta otočením spodní části ruky a zvednutím paže nahoru, někdy uvnitř, jindy vně, podle toho, ze které strany bude poraňovat.
77. Při útoku se bude levá ruka natahovat a to tak, že se s ní vykoná v linea retta, zároveň s pohybem pravé paže (která nese rapír v útoku), kružmý pohyb, jenž bude v souladu s tím, zda je útok vedený vně, nebo zevnitř, protože každý malý kousek, o který se člověk pomocí paže dostane vpřed, nebo kterým se dostane do linea obliqua, může velmi podstatně omezit (zmenšit) mensuru a rychlost tempa (potřebného k poranění soupeře).
78. Rapír je pokládán za součást paže. S nižší částí ruky by měl tvořit linea dritta, která správně koresponduje s ohybem pravého boku (protíná ohyb, tvořený předklonem těla) a má rozdělit výšku těla na dvě stejné části. Proto je tedy, v guardia a při hledání misura, důvodem, proč se musíte správně vracet k ohybu boku těla, následující: vždy, když budete (s rukou) na tomto místě, budete vždy nejrychleji pomáhat všem těm částem (těla), které by mohly být poraněny. Vrchní části, to jest té od vrcholu hlavy až po ohyb boku (těla) a jí úměrné části (spodní) od ohybu boku po koleno, bez zohledňování nohou. Když v přirozené vzdálenosti útoku předsunete nohu, nemůžete poraňovat (útočit), aniž by jste se tělem nevystavovali jistému (přílišnému) nebezpečí.
79. Poloha a nastavení rapíru při útoku, je zcela shodná s vaší paží, je otočený s filo falso (rubovým ostřím) nahoru a (poloha je) v souladu s tím, zda jde o útok vně, či uvnitř.
80. Vždy dbejte na to, abyste hrotem rapíru směřoval na nekryté partie soupeře, kterými jsou pravý bok a pravé stehno. Nedovolte nikomu, aby vás odvedl od tohoto záměru odkrytím levé části (těla), tyto (partie) jsou vzdáleny v nesprávné mensuře a tempu, které se dá okamžitě vzít (soupeřem). Toto se nestane s pravými partiemi (těla soupeře), které jsou jednoznačnými terči.
81. Nebude dobré být ve střehu s pokrčenou paží, neboť takto nepokryje dobře mensuru, ve které se budete nacházet. Také není dobré tímto způsobem hledat mensuru, protože hrot rapíru takto bude příliš daleko od těla soupeře. Z toho důvodu pak nelze vzít správnou mensuru a proto selže také útok v tempu. Krom toho také, zatím co je paže stažená, nedrží soupeře dostatečně daleko ve správné vzdálenosti a o to více pak tento může zaútočit, takže (pokrčená ruka) nebude konat dobrou službu. Stejně tak proto, že když je rapír mimo správné umístění, nemůže být užitečný ani při hledání mensury a proto také nemůže dotyčný útočit v mensuře, pomocí postupu nohy (výpad přední nohou). Jste-li s vaším hrotem příliš daleko od protivníka, nemůžete správně vzít řečenou mensuru, která je nejvýhodnější v misura stretta, ačkoli je lepší útočit na soupeře ze vzdálenosti větší, než menší. Dále nebude dobré začínat útok, který by společně s paží vytahoval vpřed také tělo. Není pravdou, že natažením paže vzrůstá misura (zde dosah), ale je správné natažení Vita (těla) a passo (délky kroku – rozvoru nohou) vpřed, protože přední noha a Vita, při posunu paže s rapírem vpřed, budou nad levou nohou o kterou je opřené celé tělo s pravou nohou. Levá noha tak vymrštěním tělo vrhne vpřed a její stehno se ocitne nad pravou nohou, která se změní v pilíř a podpěru, udržující veškerou váhu těla vymrštěného vpřed útokem.
82. Natažení paže v jakémkoliv guardi a při hledání misura nemůže být smysluplné, neboť vám páčí (vyvrací vlastní vahou) rapír ze správného umístění, ze kterého můžete bránit své Vita a zraňovat soupeře. Při započetí útoku (natažená paže) nepomáhá tělu a to je pak neseno s menší silou. Jiné umístění a pohyby paže nejsou žádoucí, v součinnosti se snahou o poraňování (útok) v linea dritta.