O DIFESA A GUARDI

95. Až doposud jsme pojednávali o první části zvládnutí rapíru, která nás učila o správné vzdálenosti a poloze všech končetin i těla, jenž je vyžadováno v rámci vlastní obrany (difesa). Nyní budeme hovořit právě o obraně (difesa).
96. Obrana (difesa, myšleno ochrana sebe sama, viz. bod 3, první kapitoly) je druhou částí zvládání rapíru a která nás instruuje o jeho použití k obraně (opět viz. difesa). Tato se dělí na dvě části. První z nich je obrana samotná (difensiva), neboli guardia, jak ji budeme nazývat. Druhou částí je offensiva, neboli útok.
97. Guardia, je umístění ruky a rapíru natažením v linea dritta na středu možného místa útoku, s tělem dobře uspořádaným k provádění passo ordinario, za účelem udržovat protivníka v dostatečné vzdálenosti, ze které nemůže útočit a odkud můžete sám zaútočit, pokud by (soupeř) přišel nebezpečně blízko.
98. Proto je tedy terza sama o sobě guardia. Zajisté, neumístíte-li koš vně kolena, ale rozdělíte-li tělo přesně v polovině, ne výš, ne níž, ale správně uprostřed partií. Nemůže však být připravená rovnoměrně na všechny možnosti útoků a obrany.
99. Prima a seconda nejsou guardie, protože nejsou vhodné pro hledání mensury a odkrývají příliš vaše tělo, neboť nejsou stejně blízko všem místům vašeho těla, na které je možno zaútočit a které je nutno bránit. Quarta rovněž vystavuje příliš mnoho tělo a je uzpůsobena k útoku a ne pro guardarsi, tedy vaši ochranu, či obranu.
100. Jsou tři kausy, které komplikují dosažení cíle, to jest (zvětšují) vzdálenost k cíli. A to proto, že je (cíl) buď zcela skrytý, nebo jej můžete sotva vidět skrz překážku, která jej zakrývá a nebo dokonce i když je nekrytý a přiblížil-li byste se v útoku, byl by okamžitě zakryt.
101. Tyto všechny přednosti jsou obsaženy v naší guardia, neboť je dostačující ke stažení cíle a pro jeho odstranění jako takového, (stejně tak) jako jej (onen cíl) můžeme odstranit pomocí ohnutí a scanso della vita a pak (také) mohou být (v této guardia) dobře vykrývané partie, které nemohly být (nějak) odstraněny (z dráhy útoku) a zůstaly odkryté. Takto je připravena v případě potřeby pomáhat vyrovnávat vzdálenosti a díky tomuto bezpečně umožňuje vzít tempo a mensuru (soupeři), což je nejzazší dokonalostí guardia.
102. O změnách z guardia do guardia není, podle mne, vhodné mluvit a ani není dobré je provádět, neboť je jen jeden guardia.
103. Útok (offesa) je obrana (difesa), při které naleznu misura a zaútočím na mého protivníka.