O DÝCE

O dýce, bude v této krátké kapitole postačující zaznamenat pouze to, že byla vynalezena pro větší osobní bezpečí. V případě, že se protivník, zatímco začnu útočit, na mě vrhne s otočením (natočením ze strany), odkud to pro něj bude více výhodné, aniž by se věnoval parírování (tedy krytí), pak tedy dýka nebude moci být lépe použita, nežli s úhybem (a s) rispostou (risposta). To proto, že všechno (co) poskytne výhodu, přináší (také) nějakou přítěž a to platí také při používání dýky, tedy to, že se nedá použít bez toho, aniž by při tom bylo poněkud více odkryto Vita a aby byla kratší linie (zde vzdálenost) pro ferire. Toto je konec (kapitoly) o dýce, neb odchyluje dovednosti od prvotního cíle, daného původně, neboť s rapírem se provádí odlišná práce, kterou je lepší používat pouze s rapírem a to bez přicházení do řečené (krátké) vzdálenosti.