NĚKTERÉ PŘIPOMÍNKY, ANEB RADY PRO ŠERM

1. Předně, pokud se začnete potýkat se svým soupeřem, musíte mít vždy zrak upřený na (jeho) ruku s rapírem víc, než kamkoliv jinam. Pohledy jinam klamou a jsou špatné, neboť budete-li se dívat na ruku, uvidíte každý pohyb i nehybnost, kterou koná a díky tomu (dle vašeho uvážení) budete schopen určit, co bude třeba vykonat.

O PARÍROVÁNÍ, PORAŇOVÁNÍ A ÚHYBU TĚLEM

2. Dobrý giocatore, nesmí nikdy při giocherà parírovat bez toho, aniž by zároveň nezraňoval. Také musí přejít k ferire, není-li si jistý úspěchem parírování s rispostou, nebo úhybem těla (když tímto úhybem rovnou neútočí). Kdyby se přešlo na parírování dýkou, musí rapír poraňovat v čase, kdy dýka odchází parírovat.

O PŘEDNOSTECH SAMOTNÉHO RAPÍRU

3. Je třeba vědět, že rapír (zde opět nutno chápat výraz la spada jako meč, odpovídající svou formou době, o které se právě mluví) sám je královnou (chápu jako přirovnání k šachu) a základem všech dalších zbraní, takže je mnohem více užitečný než ostatní (zbraně), protože se s ním lépe učí parírovat, poraňovat a uhýbat tělem, kavírovat, kontrakavírovat a provádět guadagnar, tedy zavírat linii rapíru protivníka, ve všech guardie, tedy střezích. Na základě uvedených skutečností vám radím, držte paži dobře nataženou, neboť takto budete schopen odtlačit všechny soupeřovy útoky daleko od vašeho těla.

POSTUPY, JEŽ JE TŘEBA DODRŽOVAT PROTI SUROVÉMU ČLOVĚKU

4. Pakliže se musíte utkat se surovým (prudkým) mužem, který vás bez mensury a tempa zavalí spoustou silných útoků, budete (přeci) schopen dělat dvě věci. Předně přijmete (použijete) gioco v mezzo tempu, jak vás budu učit (v jiné části knihy) a zraníte jej v (tempu) vymrštění jeho hrotu (při bodu) buďto sekem do paže, nebo ruky, která drží zbraň. Jinak jej můžete nechat pošetile postupovat a (v tempu jeho postupu) uhnout tělem vzad a zároveň nasměrovat hrot do jeho obličeje, nebo hrudi.

ZPŮSOB, JAK SE STÁT PERFEKTNÍM GIOCATORE

5. Na to, aby se stal někdo perfektním giocatore, nestačí pouze brát lekce od Mistra, ale bude nezbytné, aby denně šermoval s různými giocatori. K dosažení schopností musíte vždy cvičit s těmi, kdo ví více než vy, protože skrz takovéto praktické giocare přichází nejdokonalejší schopnosti.

NEJVÍCE BEZPEČNÁ GUARDIA

6. Víte, že v mé knize o znalosti, tedy umění (šermu), jsem oznámil, že neznám jiného dobrého (guardi), než jednoho jediného, jímž je nízká guardia nazývaná tercia. S rapírem rovným, v linea retta, která bude dělit skrz pravý bok tělo na poloviny a hrot (rapíru) by měl vždy hledat střed těla protivníka, to jest, nejbližší partie. (Tercia) Je více bezpečná než jiné, vysoké guardie, protože v řečených vysokých guardie můžete být lehce zasažen hrotem (bodem soupeře), nebo sekem do nohy. V nižším (střehu), jak tvrdím, žádné z těchto nebezpečí a možností, vyjma vymrštění hrotu (tirar di punta – jedná se o prudké, ne moc kontrolované vymrštění čepele na soupeře, které je co nejrychlejší, avšak na úkor kontroly nad rapírem a vlastního ohrožení odkrytím se při dlouhém tempu) nejsou přirozené.

MARNOSTI FINTE

7. Finty nemohou být dobré, neboť se při nich ztrácí tempo a mensura. Dále lze říci, že se finta provádí v mensuře, nebo mimo mensuru. Jestliže je provedena mimo mensuru, já sám se nebudu (z jejího podnětu) pohybovat, ale bude-li vykonána v mensuře, budu zasahovat, zatímco soupeř (útok jen) předstírá.

OD KOHO JE TŘEBA SE UČIT

8. Musíte vědět, že jsou tací, kteří se trochu naučí, mají ještě malou praxi a místo toho, aby se ještě učili, učí jiné. (Takto) učí bez správných základů a pravidel, aniž by pochopili, že znalosti a vyučování jsou dosti odlišné (pojmy) a že správný přístup k vyučování (na základě správných základů a pravidel) je možno získat až po delším čase. Na poznání (a znalost problematiky) mensury a tempa je třeba dlouhá doba a kdo nezná mensuru ani tempo a metody učení, může být nazýván nedokonalým giocatore a člověk se musí vyvarovat jejich poučení.

O GUADAGNAR RAPÍRU

9. Není malým užitkem, ani pouze parádou vědět, jak guadagnar soupeřův rapír ve všech guardie. Také není malého významu vědět, jak obnovit guadagnata, když má soupeř ve guadagnata váš (rapír). V tomto případě, to kdyby měl soupeř váš rapír ve guadagnata, budete (ještě) schopen dělat tři věci. Předně byste neměl nikdy kavírovat, když se chcete pokusit o útok a také byste neměl kavírovat kvůli parírování a teprve následnému útoku. Druhak se můžete stáhnout zpět, s mírným záklonem těla a snížením rapíru, to když budete chtít, aby vás následoval ve stesio tempo (stejném tempu). Když postoupí vpřed k vám a znovu se pokusí získat linii útoku (guadagnar), budete schopen útočit, při posunu jeho pravé nohy, pod, nebo nad rapírem, právě tam, kde to bude pro vás příjemnější. Krom toho (ještě) musí být doporučeno přiměřené a úmyslné stringer, tedy stringírování čepele, stejně tak, jako guadagnare.

O FERIRE IN CONTRATEMPO

10. In contratempo, tedy v kontratempu je možné zraňovat mnoha způsoby, ale já je neschvaluji, vyjma dvou způsobů. (Za prvé) Nacházíte-li se s rapírem ve kvartě tak, že hrot z vašeho pohledu směřuje k pravé straně a váš soupeř přichází, aby provedl guadagnare. Nell istesso tempo, tedy ve stejném tempu, když pohybuje pravou nohou, aby postavil jeho rapír přes váš, tlačíte hrot (bod) s řečenou kvartou a pasírujete levou, nebo pravou nohou vpřed. V druhém případě se nacházíte v tercii, když soupeř přichází provést guadagnare z vnější strany (z pravé strany vaší čepele) a vy pak postupujete pasátem se sekondou tak, jak je výše uvedeno.

O PASSEGGIARE

11. Názory mistrů na passeggiare s rapírem v ruce se velmi liší. Já říkám (dle mého mínění), že passeggiare se vykonává na pravou, stejně tak jako na levou stranu soupeře. Předně bych poradil pohybovat vždy levou nohou doprovázenou pravou a provádět passeggiare v linea retta, přičemž jedna noha musí hnát druhou vpřed, stejně tak jako vzad. Nicméně, správné passeggiare bude vždy provedeno přirozenou chůzí tak, že pravé rameno směřuje vpřed a levá noha směřuje napříč, směrem do vaší levé strany.

ZPŮSOB FERIRE PROTI RUCE

12. Musíte vždy vědět, že váš protivník má hrot rapíru vně vaší presentia, buď vysoko, nebo nízko, nebo když je čelem (natočen) ven, na vaší levou, či pravou stranu. V tomto případě tlačte hrot vašeho rapíru v linea retta proti ruce soupeře a zároveň ohněte Vita trochu vzad. Postupujete do mensury a když jí dosáhnete, tlačte bod v mezzo tempo na řečenou ruku, avšak toliko s nakloněním vašeho Vita vpřed, ohnutím kolena a zraňujte. Nicméně vás upozorňuji, že při takovém zraňování musíte levou nohou doprovázet pravou (při kývavém pohybu vpřed). Pokud bude soupeřova ruka s dýkou natažena vpřed a potřebujete ji zasáhnout, budete se držet stejného postupu, jak bylo shora uvedeno.

METODA USTOUPENÍ PO PROVEDENÍ FERIRE

13. Po poranění vašeho soupeře s passo straordinario, s pravou nohou vpředu, ať už při použití samotného rapíru, rapíru s dýkou, nebo rapíru a pláště, se budete stahovat zpět, pomocí passo ordinario, podle toho, kolik prostoru je za vámi. Nicméně jestliže máte prostoru málo, pouze přenesete pravou nohu zpět (do přirozeného, nebo dále potřebného passo), sledujíce soupeřův rapír vašim rapírem. Pokud však máte prostoru dostatek, budete se stahovat zpět se dvěma passi ordinarij, které vás nakonec přivedou do guardia. Toto je správné stahování, či ustoupení a je dobré pro použití jak ve škole, tak i jinde.