VYSVĚTLENÍ GUARDIE

Stejně tak, jako v krásném a moudrém spisu nelze vytvořit jakoukoliv stať bez použití písmen abecedy, bude platit v našem umění šermu, že bez následujících guardie, některých scansi (scanso) a fuggimenti (fuggire) di Vita, které jsou základem tohoto konání, nebude možná demonstrace jeho použití jakýmkoliv způsobem. Proto je následujících šest postav značeno abecedně. A. vám ukazuje primu, sekonda je prezentována jako B., terca skrze C., kvarta je pojmenována jako D., quinta jako E., a sesta, coby F.

02.jpg
03.jpg04.jpg