ZPŮSOB GUADAGNAR RAPÍRU

Z VNIŘNÍ STRANY V LINEA RETTA A ZRAŇOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA TOM, JAK TO NABÍDNE HROT SOUPEŘOVA RAPÍRU.

Podle mne jsou dva důvody, proč je nezbytné stringírovat soupeře. První, je stringírování rapíru z důvodu hledání mensury a tempa. Druhý (důvod je), stringírování těla soupeře, pouze kvůli hledání mensury. Tyto stringimenti se provádí nejlépe v linea retta. A protože jsou dva důvody ke stringimenti, budou také dvě (různé) příležitosti (tj. za jakých podmínek a kdy provádět to které stringírování). První příležitostí bude stringírování rapíru, prováděné za účelem hledání mensuy a tempa, když se řečený soupeř nachází v linea obliqua. Proto, když naleznete soupeře s rapírem v kvartě tak, že směřuje v linea obliqua k vaší levé straně a vy sám se nacházíte rapírem vně, kavírujte s accrescimendo del passo, abyste mohl stringírovat na vnitřní straně s řečenou linea retta tak, jak vám to ukazují postavy, a neměl byste se dostat do nějakých potíží, neboť stringírování samotného rapíru v řečené linea retta je velmi vhodné poté, když se soupeřův rapír nachází v linea obliqua. Druhá příležitost, stringimento těla, bude (použita) jen (pro) hledání mensury. To jest, když se soupeř nalézá v linea retta (rapírem), nebo s nekrytým tělem. Pak, bez stringírování rapíru pro hledání tempa, je dostačující pouhé stringírování těla z důvodu nalezení mensury a následné zraňování v závislosti na hrotu (soupeře), třebaže zvyklost používání (tohoto) umění vyžaduje, aby byl rapír stringírován ve všech liniích, byť by to nebylo nezbytné. Při ferire, v závislosti na hrotu (soupeřova rapíru), se musí vždy rozumět tomu, že když je hrot soupeřova rapíru ve vaší presentia, budete schopen poraňovat v linea retta, přímo ve výši (řečeného) hrotu soupeřova rapíru. Načež, vezmete (tento) hrot soupeřova rapíru ve vzdálenosti jednoho palmo pomocí forte vašeho rapíru a budete bezpečně poraňovat. Bude-li (soupeřův hrot) vysoko, ve výšce vaší hlavy, poraníte jej do obličeje a jestliže by byl v úrovni vašeho těla (tedy níž), budete jej schopen poranit do obličeje a hrudi. Toto budiž nazýváno poraňováním v závislosti na hrotu, respektive na tom, jak to nabízí hrot soupeřova rapíru. Nadto budete schopen, při těchto způsobech, kavírovat bezpečně ze všech stran, abyste mohl provádět ferire. Proto, když budete kavírovat, přinášejte forte vašeho rapíru k hrotu rapíru soupeře v primo tempo, avšak ne tak, jak provádí cavano někteří mistři, že (sice) provedou kavaci za účelem poraňování v primo tempo, avšak přicházeje s hrotem rapíru k forte rapíru soupeře, bez povšimnutí dávají hrot soupeři a většinu času útoku zůstávají tak, jak je vidno na našich postavách.

 

06.jpg