HLAVNÍ ÚTOKY JSOU ČTYŘI A STŘEHY (GUARDIA) TAKÉ ČTYŘI. JAKOŽ TEDY:

PRIMA, SECUNDA, TERTIA, QUARTA

PRIMA, první útok, když se poměrně vysoko zvedne pěst a palec ruky se otočí dolů. Hrot rapíru je držen níž, než jílec a rubové ostří (je položeno směrem) dolů. Lícní ostří směřuje nahoru, jak je vidět na obrázku u písmena A:

SEKONDA, druhý útok, kdy se vede pěst shodně s ramenem a palec je postaven proti levé straně. Rubové ostří směřuje k levé a lícní ostří k pravé straně, jak je možno spatřit nakresleno na obraze s písmenem B:

001.jpg

TERCIE, třetí útok, když se ruka a jílec postaví stejně a rapír o něco níž, než při druhém útoku (sekondě). Jedno ostří nahoru a druhé dolů začne směřovat, jak je vidět na obrazu s písmenem C:

KVARTA, čtvrtý útok, kdy se ruka a jílec odvedou víceméně k levé straně a pěst se přetočí tak, že klouby (prstů) směřují dolů. Lícní ostří je vlevo a rubové vpravo, jak je vidět na obrazu s písmenem D:

002