PRVNÍ LEKCE O STRINGÍROVÁNÍ, NEBOLI VAZBÁCH.

1. Je před tebou položen s dlouhou čepelí a hrot jeho rapíru směřuje přímo vpřed. Tedy stringíruj jeho čepel uvnitř, polovinou svého tenčí na jeho celém tenčí, jak je vidno na postavě s písmenem C:

003 01

Tak bude brzy přecházet (kavírovat). Dej dobrý pozor na toto tempo a když takto přechází, udeř na něj tercií vně, nad polovinou hrubí jeho čepele, do pravé strany hrudi, s přístupem pravé nohy (výpad pravou nohou), jak ti ukazuje postava s písmenem C, na následujícím obrázku.

004 02

 

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ ČEPEL STRINGÍROVAT VNĚ

2. Je před tebou položen opět s dlouhou čepelí a hrotem směřuje mírně ke své levé straně. Tedy, stringíruj mu jeho čepele vně, tj.: jdi s polovinou tvého tenčí na jeho celé tenčí, jak je nakresleno a patrno na následujícím obrázku u písmene C.

005 03

Po té bude chtít brzy kavírovat. Dej dobrý pozor na toto tempo a když přechází, udeř do pravé strany jeho hrudi kvartou zevnitř, s přístupem pravé nohy. Když takto útočíš kvartou zevnitř, vždy dbej toho, abys přicházel uvnitř svým hrubím na jeho tenčí, neboť takto se ti bude lépe útočit, jak můžeš spatřit nakresleno na obrázku u písmena D.

006 04.jpg