NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ POUŽÍVAT KAVÍROVÁNÍ, NEBOLI PŘECHÁZENÍ (DURCHGEHEN).

3. Je před tebou s dlouhou čepelí a hrot mu směřuje mírně k jeho pravé straně. Tedy mu stringíruj čepel uvnitř a jdi s polovinou tvého tenčí na celé tenčí jeho. Takto bude brzy přecházet a tedy kavíruj, to jest: projdi pod jeho čepelí zároveň s ním, z levé, do tvé pravé strany skrz (jeho kavaci) a tedy budeš opět se svou čepelí na jeho (čepel) uvnitř přicházet. V kavaci na něj musíš trochu postoupit pravou nohou a s levou nohou tuto následovat. Tímto se vždy obě nohy přiblíží, jak je vidět nakresleno na obrázku u písmena C.

007 05

Dej pozor na tempo ve kterém přechází, nakroč k němu pravou nohou a udeř tercií vně, nad polovinou hrubí jeho čepele, do pravé strany jeho hrudi, jak na obrázku zobrazuje písmeno C.

008 06

 

JEDEN Z DALŠÍCH ZPŮSOBŮ

4. Směřuje-li soupeřův hrot mírně k jeho levé ruce, stringíruj mu čepel vně. Tak bude brzy pod tvou čepelí kavírovat a tedy kavíruj zároveň s ním, zprava do leva, pod jeho čepelí skrz, takže se svou čepelí přijdeš opět vně čepele jeho. Během kavace k němu musíš trochu nakročit a tím přijdeš do mensury, jak je vidět nakresleno na obrázku u písmena C:

009 07

Brzy poté, bude pod tvou čepelí přecházet kavací. Dej dobrý pozor na tempo ve kterém přechází, pravou nohou nakroč k němu a udeř kvartou uvnitř, do pravé strany jeho hrudi, s příkrokem pravé nohy. Když útočíš kvartou uvnitř, dbej vždy toho, abys hrubím své čepele přicházel na jeho tenčí. Tak jej budeš s větší lehkostí zasahovat, jak můžeš vidět na následujícím obrázku s písmena D.:

010 08