NÁSLEDUJE PASÍROVÁNÍ (PASSIREN), TO JEST: JAK VEDLE A POD SOUPEŘOVÝM HROTEM PROBÍHAT.

5. Je před tebou (postaven) s dlouhou čepelí a hrot směřuje přímo na tebe. Tedy stringíruj mu jeho čepel na vnitřní straně. Po té bude chtít pod tvou čepelí ihned přecházet (kavírovat), (a) tedy kavíruj zároveň s ním, z levé do pravé (strany), pod jeho čepelí, takže opět přijdeš se svou čepelí uvnitř, na čepel jeho. V kavaci nakroč trochu k němu, jak je vidno na předcházejícím obrázku s číslem 5.:

007 05

On se bude poté přesouvat s čepelí mírně k jeho levé straně (pozn.: příkladně při zahajování útoku kvartou). Tedy pasíruj rychle pod jeho čepelí a udeř sekondou do vnitřní strany jeho těla. Když se ruka otočí do sekondy, má se jít (provést krok) levou nohou vpřed a tedy probíhat vedle hrotu soupeře, jak je zaznamenáno na následujících postavách a vidět na obrázku u písmene B.

011 09

 

JINÝ ZPŮSOB, (A TO,) JAK SE MÁ PASÍROVAT VNĚ JEHO ČEPELE.

6. (Soupeř) směřuje hrot svého rapíru ke své levé ruce, (a) tedy mu stringíruj čepel vně. Pak bude chtít kavírovat pod tvou čepelí. Tedy kavíruj zároveň s ním, zprava do leva, pod jeho čepelí tak, že přijdeš se svou čepelí opět vně čepele jeho. V kavaci k němu nakroč mírně pravou nohou a proveď mu fintu tercií, vně jeho čepele, do pravé strany hrudi, jak je vidět na předcházejících postavách s číslem 7. na obrázku u písmene C:

009 07

Právě v tom se bude (soupeř) přesouvat s čepelí k jeho pravé straně. Tedy pasíruj rychle vpřed, dobře při tom nahrb tělo a udeř sekondou vně jeho čepele*, jak vidíš nakresleno na obrázku u písmene B:

012 10

* Capo Ferro, ve své knize „Gran Simulacro…“, popisuje tuto akci, byť s odlišným začátkem, v komentáři k obrázku číslo 11. takto: „…když budete mít stretto na vnitřní straně, můžete kavírovat a fintýrovat tercový bod do obličeje a do zvednutí jeho rapíru při parírování jej můžete poranit pod rapírem, otočením ruky do sekondy, způsobem shora uvedeným.“.