NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ PROVÁDĚT ZDVOJENÁ FINTA.

9. Je před tebou s dlouhou čepelí a tedy mu stringíruj čepel uvnitř. Rychle batýruj (to jest: zdvihni pravou nohu nahoru a udeř s ní, nebo klepni o zem) a proveď mu fintu vně jeho čepele. Poté (fyntýruj) uvnitř, taktéž batýruj a soupeř bude přesouvat čepel ke své levé straně. Tedy opět kavíruj rychle pod jeho čepelí a udeř tercií vně, nad polovinou hrubí jeho čepele, do pravé strany hrudi, jak je zaznamenáno a vidno na předcházejících figurách s číslem 6, na obrázku, u písmene C.

008 06

10. Avšak proto, že při tvém útoku tercií vně, nad hrubím jeho čepele, (soupeř) projde rychle pod tvou čepelí kvartou, změň hbitě z tercie do kvarty a udeř kvartou na vnitřní stranu jeho těla. Můžeš také dobře použít Quartavoltiren tělem (točení kvartou, pomocí falschen tritt, tedy akcí, dnes často nazývanou inkvartátou) a kvartou udeřit do vnitřní strany jeho těla, jak můžeš vidět nakresleno na následujícím obrázku z číslem 20, u písmene D.

heussler 20 kopie.jpg

11. Pokud by však, při tvém útoku tercií vně, nad hrubím jeho čepele, (soupeř) neprocházel pod tvou čepelí kvartou, ale odváděl (tvůj bod) svou čepelí nad sebe (zdvihal svou čepel), tedy pasíruj rychle vedle jeho čepele a udeř sekondou vně, pod jeho čepelí. Když měníš (obracíš) pěst do sekondy a hrot soupeře bude vedle (tebe), na tvé pravé straně, měl bys také zároveň (s tím) hbitě probíhat levou nohou vpřed, jak vidíš nakresleno na předchozím obrázku s číslem 11., u písmene B. (pozn.: uvedený obrázek odpovídá zveřejněnému v originálu, byť na něm není vyobrazena výše uvedená akce).

heussler 12 kopie.jpg