NYNÍ NÁSLEDUJE,

JAK MÁŠ PROVÉST FINTU, KDYŽ PŘICHÁZÍŠ NA JEHO (SOUPEŘOVU) ČEPEL Z VNĚJŠÍ STRANY.

12. Soupeřův hrot vidíš poněkud za rukou (na pravé straně od tvého hrotu, za tvým předloktím). Stringíruj tedy jeho čepel vně. Poté rychle batýruj pravou nohou a proveď mu fintu tercií, tvrdě pod košem (jeho rapíru), na vnitřní stranu jeho těla (soupeře), jak můžeš vidět na následujícím obrázku u písmene C:

heussler 13 kopie.jpg

Právě tady (při tom), bude přecházet s čepelí do jeho levé strany. Kavíruj tedy hrotem tvrdě pod jeho čepelí skrz (na vnější stranu) a udeř tercií vně, nad jeho pravou paží, do pravé strany hrudi (soupeře), s příkrokem pravé nohy (výpad pravou nohou), jak je vidět nakresleno na předcházejících postavách s číslem 4, u písmena C: (obrázek v knize pod tímto textem není, avšak uváděná ilustrace číslo čtyři ukazuje poranění ze strany vnitřní. Proto zde uvádím obrázek číslo 2, který popisu útoku z vnější strany, nad hrubím soupeře, odpovídá)

004 02

DALŠÍ ZPŮSOB

13. Proveď fintu znovu, způsobem shora uvedeným, tercií vně, tvrdě pod jeho košem. Poté se bude přesouvat čepelí do jeho levé strany. Kavíruj tedy hrotem pod jeho košem a udeř tercií vně, nad polovinou hrubí čepele, do pravé strany jeho hrudi.. A právě tehdy, když útočíš tercií vně, nad jeho pravou paží, bude procházet kvartou pod tvou čepelí. Změň tedy také z tercie do kvarty, použij falschen tritt (krok levou nohou za pravou) a udeř kvartou, do vnitřní strany jeho těla, jak je vidět nakresleno na obrázku, u písmene D:

heussler 14 kopie.jpg

Avšak, když by neprocházel kvartou pod tvou čepelí poté, co útočíš vně, nad hrubím jeho čepele, ale vedl by (přesouval) svou čepel nad sebe (příkladně aby se bránil pomocí sekondy), pasíruj hbitě vně jeho čepele a udeř sekondou z vnější strany, pod čepelí, do pravé strany jeho hrudi, jak vidíš na těchto postavách s číslem 10: (obrázek odpovídá ilustraci uvedené v knize, i přes neshodu označení)

heussler 15 kopie.jpg