JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ SE (SOUPEŘ) NACHÁZÍ V HORNÍ SEKONDĚ A ODKRÝVÁ SVÉ TĚLO NA VNITŘNÍ STRANĚ.

15.* (Soupeř) je v horní sekondě a odkrývá ti tak vnitřní stranu svého těla, Stringíruj tedy jeho čepel uvnitř tak, jak je vidět nakresleno na následujícím obrázku u postavy s písmenem C:

Schránka16 kopie.jpg

Poté bude kavírovat pod tvou čepelí a tedy kavíruj zároveň s ním, z levé do pravé (strany) pod jeho čepelí, takže přijdeš se svou čepelí na jeho, opět z vnitřní strany. V kavaci musíš postoupit pravou nohou trochu k němu (k soupeři) a (tuto) samozřejmě následuješ nohou levou tak, že přijdeš do mensury. Poté bude (soupeř) opět procházet pod tvou čepelí a tedy dej dobrý pozor na toto jeho procházení, přejdi rychle svou čepelí do sekondy a pasíruj vně, pod jeho čepelí vpřed, do pravé strany jeho hrudi. Při tom (pasírování) nesmíš jakkoliv zastavovat svou čepel, jak vidno na obrázku u písmene B:

Schránka17 kopie.jpg

* Odstavec značený číslem 14. v knize chybí, respektive je vynecháno značení číslem 14.

DALŠÍ ZPŮSOB.

KDYŽ SOUPEŘŮV HROT SMĚŘUJE K JEHO LEVÉ STRANĚ.

16. (Soupeř) je opět v horní sekondě a je hrotem postaven mírně k jeho levé straně. Stringíruj tedy jeho čepel vně. Poté bude chtít kavírovat pod tvou čepelí a tedy kavíruj zároveň s ním tak, že se svou čepelí přijdeš opět vně čepele jeho. V kavaci nakroč trochu k němu a tím přijdeš do mensury, jak vidíš nakresleno na tomto obrázku u písmene B (pozn.: má být poukázáno na postavu C):

Schránka18 kopie.jpg

Tak bude brzy přesouvat svou čepel nahoru. Pasíruj tedy dál a udeř sekondou vně, pod čepelí, do pravé strany jeho hrudi, jak je vidět na předcházejících postavách s čísly 9, 10 a 11*.

011 09

012 10

* Obrázky 9 a 10 odpovídají…obrázek 11 nelze zcela přesně identifikovat.

JINÝ KUS

17. Nachází se před tebou s dlouhou čepelí (soupeř) a jeho hrot směřuje mírně k jeho levé straně. Stringíruj tedy jeho čepel vně a on pak bude kavírovat pod tvou čepelí. Kavíruj zároveň s ním tak, že přijdeš svou čepelí opět vně čepele jeho. V kavaci nakroč trochu k němu (k soupeři) a tak přijdeš do mensury. Poté bude (soupeř) chtít opět procházet pod tvou čepelí (kavírovat) a tedy dej dobrý pozor na toto tempo jeho procházení a proveď fintu kvartou, uvnitř jeho čepele. Pak bude (soupeř) přesouvat čepel k jeho levé straně a tedy padni rychle pod jeho čepel a udeř sekondou na vnitřní stranu jeho těla, jak je vidět nakresleno na předcházejícím obrázku s číslem 9, u písmene B:

011 09