NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ VOLTÝROVAT KVARTOU, KDYŽ JE DRUHÝ VE SPODNÍ SEKONDĚ

 18. (Soupeř) je položený ve spodní sekondě. Stringíruj tedy jeho čepel uvnitř, aby ti dával odkrytí na vnitřní straně jeho těla, jak můžeš vidět nakresleno, u figury s písmenem B:

40 kopie.jpg

Poté bude procházet pod tvou čepelí, aby na tebe udeřil vně, nad tvou pravou paží. Dej dobrý pozor na tempo jeho útoku a použij voltýrování kvartou. Udeř touto kvartou pod jeho čepelí, pomocí falschen Tritt (onoho křižmého zakročení levou nohou před pravou), do vnitřní strany jeho těla, jak je na tomto obrázku vidět u písmene D.

19 kopie.jpg

DALŠÍ ZPŮSOB

19. (Soupeř) se nachází opět ve spodní sekondě. Stringíruj tedy znovu jeho čepel uvnitř. Takto bude poté stahovat své tělo vzad, neboli provádět retrahiren (viz. italský, původní název „ritirate“) a procházet pod tvou čepelí. Nakroč tedy svou pravou nohou mírně k němu a zároveň s ním kavíruj z levé do pravé strany, pod jeho čepelí. Takto přijdeš opět na vnitřní stranu jeho čepele. Poté bude (soupeř) rychle procházet pod tvou čepelí a bude se domnívat, že tě bude moci zasáhnout vně, nad tvou pravou paží. Dej dobrý pozor na tempo jeho útoku, použij kvartové voltýrování a udeř kvartou s falschen Tritt, na vnitřní stranu jeho těla.

DALŠÍ ZPŮSOB, JAK SE MÁ VOLTÝROVAT

20. Soupeř se nachází ve střední sekondě a hrotem směřuje mírně ke své levé straně. Stringíruj tedy jeho čepel vně. Na to on bude chtít procházet a udeřit kvartou na vnitřní stranu tvého těla. Dej dobrý pozor na tempo, ve kterém prochází, aby udeřil kvartou. V tom rychle voltýruj a pomocí falschen Tritt udeř kvartou na vnitřní stranu jeho těla, jak je nakresleno na obrázku u písmene D:*

NA DALŠÍ ZPŮSOB

21. Soupeř se nachází opět ve spodní sekondě a hrotem směřuje mírně ke své levé straně. Stringíruj tedy znovu jeho čepel vně. Poté bude vrch svého těla stahovat a odkročí také levou nohou (retrahiren – ritirata) a bude chtít pod tvou čepelí procházet. Měj se na pozoru a když provádí retrahiren nakroč vpřed pravou nohou a kavíruj zprava do leva, zároveň s ním, skrz, pod jeho čepelí. Takto přijdeš čepelí opět vně čepele jeho. Brzy bude chtít opět procházet pod tvou čepelí a útočit na tebe uvnitř. Při jeho procházení se měj na pozoru a voltýruj kvartou do vnitřní části jeho těla, jak ukazuje postava s písmenem D, na (následujícím) obrázku.

20 kopie.jpg

DALŠÍ KUS

22. (Soupeř) se nachází znovu ve spodní sekondě a hrotem směřuje mírně ke své levé straně. Stringíruj tedy opět jeho čepel vně. On (však) zůstane se svou čepelí bez pohybu a nebude procházet. Batýruj tedy mírně svou pravou nohou (úderem o zem) a proveď dobře fintu tercií vně, přímo do jeho obličeje, nebo pravé strany hrudi. On poté povede čepel nahoru (pozn.: při parírování této finty směřované vzhůru). Tedy pasíruj rychle vpřed a udeř sekondou vně, pod jeho čepelí, jak je vidět nakresleno na předcházejících postavách s číslem 11. u písmene B.:*

* U mnoha popisů je odkaz na obrázek, který není pod textem vytisknut a text pokračuje bez vyobrazení dalším bodem. Odkazy na obrázky jsou často zmatené a obrázky jsou podle uváděných čísel většinou těžko přiřaditelné. Bude tedy muset zůstat u čtenářovy představivosti…