NÁSLEDUJE, JAK VOLTÝROVAT PROTI TOMU, KDO NA TEBE PASÍRUJE

23. Stringíruje ti tvou čepel vně a tedy kavíruj rychle pod jeho čepelí skrz. On bude kavírovat zároveň s tebou a přijde tedy se svou čepelí opět vně tvé čepele a bude chtít rychle pod tvou čepelí pasírovat sekondou. Dej dobrý pozor na to tempo, kdy se nahrbí a chce na tebe pasírovat, rychle voltýruj a udeř kvartou pod jeho čepelí, do pravé strany jeho hrudi, jak je nakresleno a patrno na obrázku číslo 18., u písmene D:

DALŠÍ ZPŮSOB, JAK MÁŠ POUŽÍVAT KVARTU DO JEHO PASÍROVÁNÍ

24. Stringíruj (soupeři) jeho čepel uvnitř. Takto bude poté kavírovat pod tvou čepelí a tedy kavíruj s ním, z levé do pravé, pod jeho čepelí a znovu přijdeš uvnitř jeho čepele. Tady dej soupeři nepatrné tempo, aby na tebe mohl uvnitř pasírovat, jak na následujících postavách, na obrázku u písmene C vidíš: (obrázek v knize není)
   Brzy poté se nahrbí a chce na tebe pasírovat. Obrať tedy rychle ruku do kvarty a udeř s falschen Tritt do vnitřní strany jeho těla, jak je patrno na předcházejících postavách s číslem 20, u písmene D:

JAK PROTI NĚMU POUŽÍT KVARTU, KDYŽ TI CHCE PASÍROVAT VNĚ, NAD TVOU PRAVOU PAŽÍ

25. Stringíruj mu čepel uvnitř (když je před tebou položen s dlouhou čepelí). Poté bude pod tvou čepelí kavírovat a tedy kavíruj pod jeho čepelí zároveň s ním tak, že přijdeš opět svou čepelí na vnitřní stranu čepele jeho. Zároveň s tím mu dej malé odkrytí vně, nad tvou pravou paží, jak je vidět na obrázku u písmene D:

16 kopie.jpg

Brzy poté bude chtít pasírovat (a čepelí procházet) nad tvou pravou paží. Otoč tedy rychle do kvarty a pod jeho čepelí udeř touto kvartou do vnitřní strany jeho těla.