O použití šermu

PRVNĚ VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU, JENŽ SE NACHÁZÍ MEZI ZNALOSTÍ, TEDY UMĚNÍM A POUŽITÍM

   Mezi uměním, tedy znalostí a (samotným) použitím, není malého rozdílu a nebude o nic menší, než mezi příčinou a náhodou, mezi zmatkem a správným řádem, mezi znalostí a domněnkou. Aby toto bylo možné prokazatelněji pochopit, bude nezbytné, abychom krátce zvážili a deklarovali definici znalosti, kteroužto jste již, jak si pamatuji, zaznamenali (mohli jste si ji přečíst v jedné z dřívějších kapitol) a věnujme jí pozornost s patřičným porozuměním. (Pokračování textu…)

NĚKTERÉ PŘIPOMÍNKY, ANEB RADY PRO ŠERM

1. Předně, pokud se začnete potýkat se svým soupeřem, musíte mít vždy zrak upřený na (jeho) ruku s rapírem víc, než kamkoliv jinam. Pohledy jinam klamou a jsou špatné, neboť budete-li se dívat na ruku, uvidíte každý pohyb i nehybnost, kterou koná a díky tomu (dle vašeho uvážení) budete schopen určit, co bude třeba vykonat. (Pokračování textu…)

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH TERMÍNŮ, JENŽ SE VZTAHUJÍ K POUŽITÍ ŠERMU

Protože je pro žáky nezbytné znát tyto termíny, které mistři šermu používají při vyučování, představíme si je následně několika vysvětlujícími slovy. (Pokračování textu…)