Tabulky

ZPŮSOB POLOŽENÍ RUKY NA RAPÍR

Protože zvyky nejsou ve všech zemích stejné a konflikty probíhají mnohdy s malou čestností, nebude neúčelné poučit o způsobu položení ruky na rapír, aby bylo možné zůstat připravený na všechny tyto těžkosti. Napřed se budeme zaobírat její manipulací. (Pokračování textu…)

VYSVĚTLENÍ GUARDIE

Stejně tak, jako v krásném a moudrém spisu nelze vytvořit jakoukoliv stať bez použití písmen abecedy, bude platit v našem umění šermu, že bez následujících guardie, některých scansi (scanso) a fuggimenti (fuggire) di Vita, které jsou základem tohoto konání, nebude možná demonstrace jeho použití jakýmkoliv způsobem. (Pokračování textu…)

POSTAVA VYSVĚTLUJÍCÍ POMOCÍ ABECEDY

Postava, která demonstruje postavení v guardia, tak, jak je představuje (chápe) naše umění (nauka), a neuvěřitelné zvětšení (dosahu) v botta lunga, s ohledem na končetiny, které se pohnuly při ferire. (Pokračování textu…)

ZPŮSOB GUADAGNAR RAPÍRU

Z VNIŘNÍ STRANY V LINEA RETTA A ZRAŇOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA TOM, JAK TO NABÍDNE HROT SOUPEŘOVA RAPÍRU.

Podle mne jsou dva důvody, proč je nezbytné stringírovat soupeře. První, je stringírování rapíru z důvodu hledání mensury a tempa. Druhý (důvod je), stringírování těla soupeře, pouze kvůli hledání mensury. (Pokračování textu…)

TYTO A NÁSLEDUJÍCÍ POSTAVY, DEMONSTRUJÍ RŮZNÉ ZPŮSOBY PORAŇOVÁNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY,

VŽDY ZA PŘEDPOKLADU STRINGÍROVÁNÍ NA VNITŘNÍ STRANĚ A KAVÍROVÁNÍ HROTU SOUPEŘE PŘI (JEHO SNAZE O) FERIRE, TEDY PORAŇOVÁNÍ.

Pro objasnění následujících postav mohu říci, že (postava) D., měla stretto na vnitřní straně postavy značené C., tato (postava) C. bude kavírovat, aby mohla postavu D. bodnout do hrudi. (Pokračování textu…)