Heußler Sebastian

NEU KÜNSTLICH

FECHTBUCH

 

NEBOŤ ŠERM JE UMĚNÍ, KTERÝM SI ČLOVĚK V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TĚLO I ŽIVOT OCHRAŇUJE A S DOVEDNOSTÍ BRÁNÍ, (A) TAKÉ SVÉMU NEPŘÍTELI ŠKODU PŘIVODIT MŮŽE. TEDY POUŽÍVEJ K TOMU TYTO PROSTŘEDKY:

Za prvé.

Na svého protivníka máš útočit opatrně a co na něm chceš poškodit, sám na sobě musíš chránit.

Za druhé.

U soupeře shledávej (pozoruj) tři slabiny (odkrytí), které se nachází (Pokračování textu…)

HLAVNÍ ÚTOKY JSOU ČTYŘI A STŘEHY (GUARDIA) TAKÉ ČTYŘI. JAKOŽ TEDY:

PRIMA, SECUNDA, TERTIA, QUARTA

PRIMA, první útok, když se poměrně vysoko zvedne pěst a palec ruky se otočí dolů. Hrot rapíru je držen níž, než jílec a rubové ostří (je položeno směrem) dolů. Lícní ostří směřuje nahoru, jak je vidět (Pokračování textu…)

PRVNÍ LEKCE O STRINGÍROVÁNÍ, NEBOLI VAZBÁCH.

1. Je před tebou položen s dlouhou čepelí a hrot jeho rapíru směřuje přímo vpřed. Tedy stringíruj jeho čepel uvnitř, polovinou svého tenčí na jeho celém tenčí, jak je vidno na postavě s písmenem C: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ POUŽÍVAT KAVÍROVÁNÍ, NEBOLI PŘECHÁZENÍ (DURCHGEHEN).

3. Je před tebou s dlouhou čepelí a hrot mu směřuje mírně k jeho pravé straně. Tedy mu stringíruj čepel uvnitř a jdi s polovinou tvého tenčí na celé tenčí jeho. Takto bude brzy přecházet a tedy kavíruj, to jest: projdi pod jeho čepelí zároveň s ním, z levé, do tvé pravé strany skrz (jeho kavaci) (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE PASÍROVÁNÍ (PASSIREN), TO JEST: JAK VEDLE A POD SOUPEŘOVÝM HROTEM PROBÍHAT.

5. Je před tebou (postaven) s dlouhou čepelí a hrot směřuje přímo na tebe. Tedy stringíruj mu jeho čepel na vnitřní straně. Po té bude chtít pod tvou čepelí ihned přecházet (kavírovat), (a) tedy kavíruj zároveň s ním, z levé do pravé (strany), pod jeho čepelí, takže opět přijdeš se svou čepelí uvnitř, na čepel jeho. V kavaci nakroč (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ PROVÁDĚT FINTA.

7. Je před tebou opět s dlouhou čepelí. Tedy mu stringíruj čepel uvnitř, poté rychle batýruj pravou nohou (pozn.: batýruj, tedy udeř, viz. následující bod číslo 8.) a proveď fintu tercií vně, těsně při jeho čepeli. Fintu musíš vykonat blízko jeho koše, jak vidíš na obrázku u písmene C: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ PROVÁDĚT ZDVOJENÁ FINTA.

9. Je před tebou s dlouhou čepelí a tedy mu stringíruj čepel uvnitř. Rychle batýruj (to jest: zdvihni pravou nohu nahoru a udeř s ní, nebo klepni o zem) a proveď mu fintu vně jeho čepele. Poté (fyntýruj) uvnitř, taktéž batýruj a soupeř bude přesouvat čepel ke své levé straně. Tedy opět kavíruj (Pokračování textu…)

NYNÍ NÁSLEDUJE,

JAK MÁŠ PROVÉST FINTU, KDYŽ PŘICHÁZÍŠ NA JEHO (SOUPEŘOVU) ČEPEL Z VNĚJŠÍ STRANY.

12. Soupeřův hrot vidíš poněkud za rukou (na pravé straně od tvého hrotu, za tvým předloktím). Stringíruj tedy jeho čepel vně. Poté rychle batýruj pravou nohou a proveď mu fintu tercií, tvrdě pod košem (jeho rapíru), na vnitřní stranu jeho těla (soupeře), jak můžeš vidět na následujícím obrázku u písmene C: (Pokračování textu…)

JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ SE (SOUPEŘ) NACHÁZÍ V HORNÍ SEKONDĚ A ODKRÝVÁ SVÉ TĚLO NA VNITŘNÍ STRANĚ.

15.* (Soupeř) je v horní sekondě a odkrývá ti tak vnitřní stranu svého těla, Stringíruj tedy jeho čepel uvnitř tak, jak je vidět nakresleno na následujícím obrázku u postavy s písmenem C: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ VOLTÝROVAT KVARTOU, KDYŽ JE DRUHÝ VE SPODNÍ SEKONDĚ

 18. (Soupeř) je položený ve spodní sekondě. Stringíruj tedy jeho čepel uvnitř, aby ti dával odkrytí na vnitřní straně jeho těla, jak můžeš vidět nakresleno, u figury s písmenem B: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK VOLTÝROVAT PROTI TOMU, KDO NA TEBE PASÍRUJE

23. Stringíruje ti tvou čepel vně a tedy kavíruj rychle pod jeho čepelí skrz. On bude kavírovat zároveň s tebou a přijde tedy se svou čepelí opět vně tvé čepele a bude chtít rychle pod tvou čepelí pasírovat sekondou. Dej dobrý pozor na to tempo, kdy se nahrbí a chce na tebe pasírovat, rychle voltýruj a (Pokračování textu…)